zbcpto

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування-на базі 9 класів

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

 

Професія 7241.1 - Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Кваліфікація - 2 розряд

Повинен знати:

 • основи електротехніки; будову і принципи роботи електродвигунів, генераторів, трансформаторів, комутаційної і пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів;
 • основні види електротехнічних матеріалів, їх властивості і призначення, правила і способи монтування і ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи;
 • назву, призначення і правила користування робочим та контрольно-вимірювальним інструментом і основні знання про виробництво і організацію робочого місця;
 • прийоми і способи заміни, зрощування і паяння проводів низької напруги;
 • правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом;
 • правила охорони праці під час обслуговування електроустановок в обсязі ІІ кваліфікаційної групи;
 • прийоми і послідовність виконання такелажних робіт;
 • основи електроматеріалознавства; основи технічного креслення;
 • основи технічних вимірювань.

Повинен уміти:

 • виконувати окремі нескладні роботи з ремонту і обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації;
 • монтувати і ремонтувати розподільні коробки клемників, запобіжних щитків і освітлювальної арматури;
 • очищати і продувати стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей;
 • чистити контакти і контактні поверхні;
 • здійснювати оброблення, зрощування, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В;
 • прокладати установочні проводи і кабелі;
 • обслуговувати і ремонтувати сонячні і вітрові енергоустановки потужністю до 50 кВт;
 • виконувати прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування;
 • вмикати і вимикати електроустаткування та виконувати прості вимірювання;
 • працювати з пневмо- і електроінструментом;
 • виконувати такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги;
 • перевіряти і вимірювати мегомметром опір ізоляції розподільної мережі, статорів і роторів електродвигунів, обмоток трансформаторів, вводів і виводів кабелів;
 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі у їх ремонті;
 • знати та вміти застосовувати інформаційні технології.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти:

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

 

Кваліфікація - 3 розряд

Повинен знати:

 • електроматеріалознавство;
 • технічне креслення;
 • електротехніку з елементами промислової електроніки;
 • відомості про постійний і змінний струми в обсязі виконуваної роботи;
 • принцип дії та будову обслуговуваних електродвигунів, генераторів, апаратури розподільних пристроїв, електромережі та електроприладів, масляних вимикачів, запобіжників, контакторів, акумуляторів, контролерів, випрямлячів та іншої електроапаратури і електроприладів;
 • конструкцію та призначення пускових і регулювальних пристроїв;
 • прийоми і способи заміни, зрощування та паяння проводу високої напруги;
 • безпечні прийоми роботи, послідовність розбирання, ремонту і монтажу електроустаткування, позначення виводів обмоток електричних машин;
 • припої і флюси;
 • провідникові електроізоляційні матеріали, їх основні характеристики і класифікації;
 • будову і призначення простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв;
 • способи замірювання електричних величин;
 • прийоми виявлення і усунення несправностей у електромережах;
 • правила прокладання кабелів у приміщеннях, під землею, на підвісних тросах;
 • правила безпеки праці (в обсязі ІІІ кваліфікаційної групи).

Повине уміти:

 • виконувати нескладні роботи на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях, з повним їх вимиканням від напруги оперативних перемикань у електромережі, ревізією трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів і приводів до них, без розбирання конструктивних елементів;
 • регулювати навантаження електроустаткування, встановленого на обслуговуваній дільниці;
 • ремонтувати, заряджати і встановлювати вибухобезпечну арматуру;
 • обробляти, зрощувати, ізолювати і паяти проводи напругою понад 1000 В;
 • обслуговувати і ремонтувати сонячні і вітрові енергоустановки потужністю понад 50 кВт;
 • брати участь у ремонті, оглядах і технічному обслуговуванні електроустаткування з виконанням робіт з розбирання, складання, налагодження і обслуговування електричних приладів, електромагнітних, магнітоелектричних і електродинамічних систем;
 • ремонтувати трансформатори, перемикачі, реостати, пости управління, магнітні пускачі, контактори та іншу нескладну апаратуру;
 • виконувати окремі складні ремонтні роботи під керівництвом електромонтерів більш високої кваліфікації;
 • виконувати такелажні операції із застосуванням кранів та інших вантажопідйомних машин;
 • брати участь у прокладанні трас і проводки;
 • заряджати акумуляторні батареї;
 • фарбувати зовнішні частини приладів і устаткування;
 • реконструювати електроустаткування;
 • обробляти за кресленням ізоляційні матеріали: текстоліт, гетинакс тощо;
 • перевіряти маркування простих монтажних і принципових схем;
 • виявляти та усувати відмовлення, несправності і пошкодження у роботі електроустаткування з простими схемами вмикання;
 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • мати професійну підготовку у обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі у їх ремонті;
 • знати та вміти застосовувати інформаційні технології.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – "Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування" 2-ого розряду:

 • за умови первинної професійної підготовки (освіти) в професійно-технічних навчальних закладах 1-ІІ-ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
 • за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією 2-го розряду не менше одного року.

 

Кваліфікація - 4 розряд

Повинен знати:

 • електротехніку з основами промислової електроніки;
 • електроматеріалознавство; читання креслень;
 • будову різних типів електродвигунів постійного та змінного струму, захисних і вимірювальних приладів, комутаційної апаратури;
 • найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встановлення і обслуговування електродвигунів і електроапаратури, способи захисту їх від перенапруги;
 • призначення релейного захисту;
 • принцип дії та схеми максимального струмового захисту;
 • вибір перерізу проводу, плавких вставок і апаратів захисту залежно від струмового навантаження;
 • будову і принцип роботи напівпровідникових та інших випрямлячів;
 • технічні вимоги до виконання електричних проводок усіх типів;
 • номенклатуру, властивості взаємозамінності, застосовуваних під час ремонту електроізоляційних і провідних матеріалів;
 • методи проведення регулювально-здавальних робіт і завдання електроустаткування з пускорегулювальною апаратурою після ремонту;
 • основні електричні норми налагодження обслуговуваного устаткування, методи перевірки і вимірювання їх;
 • принцип дії устаткування, джерел живлення;
 • будову, призначення і умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
 • конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв;
 • правила безпеки праці в обсязі ІV кваліфікаційної групи.

Повинен уміти:

 • розбирати, здійснювати капітальний ремонт електро-устаткування будь-якого призначення, усіх типів і габаритів під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації;
 • регулювати та перевіряти апаратуру і електроприлади після ремонту;
 • ремонтувати підсилювачі, прилади світлової та звукової сигналізації, контролери, пости керування, магнітні станції;
 • обслуговувати силові та освітлювальні електроустановки зі складними схемами вмикання;
 • виконувати роботу на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з їх повним вимиканням від напруги;
 • виконувати оперативні перемикання у електромережі з ревізією трансформаторів, вимикачів, роз’єднувачів і приводів до них, з розбиранням конструктивних елементів;
 • здійснювати перевірку, монтаж і ремонт схем люмінесцентного освітлення;
 • розмотувати, розробляти, дозувати, прокладати кабель, монтувати ввідні пристрої та з’єднувальні муфти, виконувати кінцеві заправлення у кабельних лініях напругою до 35 кВ;
 • визначати місце пошкодження кабелів, вимірювати опори заземлення, потенціали на оболонці кабелю;
 • виявляти та ліквідовувати відмовлення і несправності електроустаткування зі схемами вмикання середньої складності;
 • здійснювати паяння м’якими та твердими припоями;
 • виконувати роботи за кресленнями та схемами;
 • підбирати пусковий опір для електродвигунів;
 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • мати професійну підготовку у обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі у їх ремонті;
 • знати та вміти застосовувати інформаційні технології.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – "Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування" 3-ого розряду:

 • за умови первинної професійної підготовки (освіти) в професійно-технічних навчальних закладах І-ІІ-ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
 • за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією 3-го розряду не менше одного року.

 

Кваліфікація - 5 розряд

Повинен знати:

 

 • основи телемеханіки;
 • електротехніку з основами промислової електроніки;
 • електроматеріалознавство;
 • читання креслень;
 • будову і електричні схеми різних електричних машин, електроапаратів, електроприладів вимірювання та автоматичного регулювання;
 • загальні поняття про призначення і основні вимоги до максимального струмового захисту;
 • методи проведення випробувань електроустаткування і кабельних мереж, схеми електродвигунів та іншого обслуговуваного електроустаткування;
 • будову реле різних систем і способи його перевірки і налагодження;
 • прийоми робіт і послідовність операцій із розбирання, складання, ремонту і налагодження електричних машин великих потужностей, складного електроустаткування;
 • правила випробування захисних засобів, які застосовуються в електричних установках;
 • порядок організації безпечного ведення робіт в електроустановках, нагляду та обслуговування працюючого електроустаткування;
 • побудову геометричних кривих, необхідних для користування застосовуваними під час ремонту приладами;
 • принцип роботи перетворювачів, установок високої частоти з машинними і ламповими генераторами;
 • розрахунок потреби в статичних конденсаторах для підвищення косинуса;
 • способи центрування і балансування електродвигунів; призначення і види високочастотного захисту;
 • правила налагоджування і регулювання контрольно-вимірювальних інструментів;
 • правила охорони праці в обсязі V кваліфікаційної групи.

Повинен уміти:

 • розбирати, здійснювати капітальний ремонт, складати, встановлювати і центрувати високовольтні електричні машини і електроапарати різних типів і систем з напругою до 15 кВ;
 • налагоджувати схеми і усувати дефекти у складних пристроях засобів захисту та приладах автоматики і телемеханіки;
 • обслуговувати силові і освітлювальні установки з особливо складними схемами вмикання електроустаткування та схем машин і агрегатів, пов’язаних у поточну лінію, а також устаткування з автоматичним регулюванням технологічного процесу;
 • здійснювати монтаж і ремонт кабельної мережі напругою понад 35 кВ, з монтажем увідних пристроїв і з’єднувальних муфт;
 • виконувати ремонт, монтаж, установлювати і налагоджувати ртутні випрямлячі і високочастотні установки потужністю понад 1000 кВт;
 • проводити монтаж, ремонт, налагоджувати та обслуговувати пристрої автоматичного регулювання режимів роботи доменних, сталеплавильних печей, прокатних станів, блокувальних, сигналізаційних, керуючих пристроїв тунельних печей, систем диспетчерського автоматизованого керування, поточно-транспортних технічних ліній, зварювального устаткування з електронними схемами керування, агрегатів електроустаткування і верстатів з системами електромашинного керування, із зворотним зв’язком зі струмом та напругою;
 • ремонтувати складне електроустаткування сушильних та вакуумних печей, унікальних автоматів максимального струму і автоматичних стрічок;
 • проводити балансування роторів електричних машин, виявляти і усувати вібрацію;
 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • мати професійну підготовку у обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі у їх ремонті;
 • знати та вміти застосовувати інформаційні технології.

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – "Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування" 4-ого розряду:

 • за умови первинної професійної підготовки (освіти) в професійно-технічних навчальних закладах ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
 • за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією 4-го розряду не менше одного року.

 

Кваліфікація - 6 розряд

Повинен знати:

 • телемеханіку;
 • електротехніку з основами промислової електроніки;
 • електроматеріалознавство;
 • читання креслень; конструкцію, електричні схеми, способи та правила перевірки на точність різних електричних машин, електроапаратів, електроприладів будь-якої потужності і напруги та автоматичних ліній;
 • схеми телекерування і автоматичного регулювання та способи їх налагодження;
 • будову та конструкцію складних реле та приладів електронної системи;
 • правила обслуговування ігнітронних зварювальних апаратів з електронікою, ультразвукових, електроімпульсних і електронних установок;
 • методи комплексних випробувань електромашин, електроапаратів і електроприладів;
 • правила складання електричних схем та іншої технічної документації на електроустаткування в мережі електроживлення;
 • електричні схеми первинної і вторинної комутації розподільних пристроїв;
 • принцип дії захисту з високочастотними блокуваннями;
 • схеми стабілізаторів напруги, напівпровідникових, селенових випрямлячів і телеметричного керування оперативним освітленням і пультів оперативного керування;
 • правила безпеки праці в обсязі ІV кваліфікаційної групи.

Повинен уміти:

 • розбирати, здійснювати капітальний ремонт, складати, встановлювати і проводити центрування високовольтних електричних машин і електроапаратів різних типів і систем напругою понад 15 кВ;
 • обслуговувати виробничі дільниці або цехи з надскладними схемами первинної і вторинної комутацій і дистанційного керування;
 • налагоджувати, ремонтувати і регулювати відповідальні, надскладні, експериментальні схеми автоматичних ліній, а також відповідальні і експериментальні електричні машини, електроапарати, електроприлади та електричні схеми унікального і прецизійного металообробного устаткування;
 • обслуговувати, налагоджувати і регулювати електричні самописні та електронні прилади;
 • обслуговувати і налагоджувати ігнітронні зварювальні апарати з електронікою, ультразвукові, електронні, електроімпульсні установки, надскладного захисту пристрої автоматичного включення резерву, а також складні схеми із застосуванням напівпровідникових установок на транзисторних і логічних елементах;
 • перевіряти класи точності вимірювальних трансформаторів;
 • виконувати роботи з ремонту, монтажу та демонтажу кабельних ліній у спеціальних трубопроводах, заповнених мастилом або газом під тиском;
 • здійснювати складні епоксидні кінцеві обробки у високовольтній кабельній мережі, а також монтаж з’єднувальних муфт між мідними і алюмінієвими кабелями;
 • здійснювати комплексні випробування електродвигунів, електроапаратів трансформаторів різних потужностей після капітального ремонту;
 • готувати відремонтоване електроустаткування до здавання в експлуатацію;
 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • мати професійну підготовку у обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі у їх ремонті;
 • знати та вміти застосовувати інформаційні технології.

Вимоги до освітнього-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – (молодший спеціаліст) та "Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування" 5-ого розряду:

 • за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією 5-го розряду не менше одного року.

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Професії Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування-на базі 9 класів